Omer Gielliet bespreekt voor de kerk waarin hij werd gedoopt zijn kruisweg, gebeeldhouwd uit een door de bliksem gevelde boom.