Met veel inspanning en onder leiding van de kleurrijke pastoor Swagemakers bouwde de Nederlandse katholieke gemeenschap een eigen R.K.-kerk.