Fort Moerspui is het toneel van de ontmoeting van een argeloze jonge boer en een tragische maar rijke ‘Witte Dame’ uit een ver verleden.