1. Ode aan Westdorpe
Bernadette de Baets leest een gedicht over de liefde voor het dijkdorp en de omliggende, buitengewone natuur.

2. De Graafjansdijk
Marc Dierick neemt u mee langs de Graafjansdijk en verhaalt over de geschiedenis van het langste lintdorp van Nederland, op een na dan.

3. R.K.-kerk in oorlogstijd
Freddy Dierickx vertelt over de verwoesting van de kerk in 1940 om ‘strategische redenen’ en over de bevrijding van het dorp in 1944 door een onbekende Poolse soldaat.

4. Bedenker van Schiphol
De straatnaam verwijst naar misschien wel de beroemdste inwoner van Westdorpe: Jan Dellaert, de grondlegger van onze nationale luchthaven.

5. Bier in overvloed
Johan Thomas brengt u terug naar de tijd waarin drie grote brouwerijen een stempel drukten op de economie van het dorp.

6. De ‘witte dame’
Truus Kindt vertelt een oud volksverhaal over de ‘witte dame’ die rond De Batterije kwam spoken.

7. Zwartenhoekse zeesluis
Jarenlange inspanningen zorgden voor de restauratie van de Zwartenhoekse zeesluis die sinds het einde van de 18e eeuw een hoofdrol speelde in de strijd tegen het water.

8. Museum Oud Westdorpe
Liefdevol verzamelt Johan Thomas bijzonderheden uit de oudste en de recente geschiedenis van het dorp. Alle stukken hebben een eigen verhaal.

9. Vogels in de Autrichepolder
Eddy Matthijs legt passievol uit waarom ganzen, oeverlopers en andere watervogels in een nieuw, nat natuurgebied hun biotoop vonden.

10. Paardenkracht
Frits Goethals en Fillip Baecke presenteren trost hun traditionele Zeeuwse paarden, gefokt om als trouwe ‘knecht’ de boeren te dienen bij hun zware arbeid.

11. Streekproducten
Judith Meyer presenteert streekproducten. Ze staan stuk voor stuk voor duurzaam, smakelijk en mooi en ze zijn bovendien goed voor een eerlijke boterham.

12. Vitaal platteland
Hans van Bokhoven geeft achtergronden bij initiatieven op zijn Autrichehof en zet in op een vitaal platteland.